Justitiedepartementets remiss Herrelösa verk i kulturarvsinstitutionernas samlingar (Ds 2013:63)

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.