Justitiedepartentets betänkande Tillstånd och medling (SOU 2013:4)

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.