Kampen om tiden – mer tid till lärande (SOU 2021:30)

Rubricerade ärende, ert diarienummer U2021/02365, har remitterats till Regelrådet.

 

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.