Nya skatteregler för försäkringsföretag

Rubricerade författningsförslag, dnr Fi2009/7899, har remitterats till Regelrådet. Förslagen medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att avge yttrande.