Kanslisvar avseende förslag till ändring i allmänna råd om ekonomiska utvärderingar

Remissen innehåller endast förslag till allmänna råd. Remissen omfattas därmed inte av Regelrådets granskning och borde därför inte ha remitterats hit.