Kanslisvar avseende förslag till ändring i allmänna råd om ekonomiska utvärderingar

Remissen innehåller endast förslag till allmänna råd. Remissen omfattas därmed inte av Regelrådets granskning och borde därför inte ha remitterats hit.

Det bakomliggande förslaget

Remiss ()