Kanslisvar avseende Jordbruksverkets förslag till ändringar i föreskrifter om införsel av sällskapsdjur och hund- och kattsperma samt hundar, katter och illrar avsedda för handel

Remissen inkom till oss den 10 december med svarsdatum den 17 december 2014. Regelrådet behöver minst två veckors remisstid för att kunna behandla ärendet. Då vår förfrågan den 11 december om förlängd svarstid inte har varit möjlig för er att tillmötesgå saknar Regelrådet möjlighet att behandla ärendet och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.