Kanslisvar över Arbetsmarknadsdepartementets remiss av betänkandet Registerutdrag i arbetslivet (SOU 2014:48)

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt att Regelrådet yttrar sig.

Taggar:

registerutdrag