Kanslisvar över Finansdepartementet remiss om hemställan från Göteborgs Stad och Trafikverket om vissa undantag från trängselskatt för boende i Backaområdet i Göteborg

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt att Regelrådet yttrar sig.

Taggar:

Trängselskatt