Kanslisvar över Jordbruksverkets remiss av EU-kommissionens förslag till ny förordning om ekologisk produktion

Regelrådet har mottagit en särskild förfrågan från Landsbygdsdepartementet avseende granskning av kommissionens konsekvensanalys till förslag till ny förordning om ekologisk produktion. Regelrådet yttrar sig därför i ärendet i särskild ordning.