Kanslisvar över Landsbygdsdepartementets remiss om vissa ändringar i fiskerilagstiftningens sanktionssystem

Förslaget medför såvitt det kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.