Kanslisvar över Länsstyrelsen i Gotlands läns remiss om lokal trafikföreskrift om stopplikt

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Taggar:

stopplikt