Kanslisvar över Miljödepartementets remiss om Europeiska kommissionens förslag (COM(2014)397 Final) till revidering av flera av EU:s avfallsdirektiv

Rubricerade remiss innehåller ingen svensk författningstext. Remissen omfattas därmed inte av Regelrådets granskning och därför avstår Regelrådet från att yttra sig i detta ärende.

Taggar:

avfallsdirektiv