Kanslisvar över Naturvårdsverkets remiss av förslag till ändrade föreskrifter för Gotska Sandöns nationalpark

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsad effekt för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende

Taggar:

Gotska Sandön