Kanslisvar över Skatteverkets remiss om föreskrift om allmänna taxeringsregler vid allmän och särskild fastighetstaxering 2015

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.