Kanslisvar över Utbildningsdepartementets promemoria Vissa skolfrågor – del 1

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

 

Taggar:

skolfrågor