Kemikalieinspektionens remiss av förslag till ändring i föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter

Förslaget beträffande kemiska produkter innehåller inte några substantiella ändringar. När det gäller frågan om undantag för krombehandlat virke i fukthotad miljö redovisas inte något formellt författningsförslag. Regelrådet avger därför inte något yttrande i detta ärende. Regelrådet förutsätter att eventuellt kommande formellt föreskriftsförslag rörande krombehandlat virke i fukthotad miljö remitteras till Regelrådet på sedvanligt sätt.