Konsumentverkets allmänna råd om marknadsföring av tobaksvaror till konsumenter

Rubricerade ärende, diarienummer 2016/1534, har remitterats till Regelrådet.

Remissen innehåller endast förslag till allmänna råd. Remissen omfattas därmed inte av Regelrådets granskning och borde därför inte ha remitterats till Regelrådet.

 

Det bakomliggande förslaget

Förslag ()