Körkortslån (Ds 2017:35)

Rubricerade ärende, ert diarienummer A2017/01458/A, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Taggar:

körkortslån