Kraftsamling för framtidens energi (SOU 2017:2)

Rubricerade ärende, ert diarienummer M2017/00026/Ee, har remitterats till Regelrådet.

Remissen innehåller inget förslag till författningstext. Remissen omfattas därmed inte av Regelrådets granskning och borde därför inte ha remitterats till Regelrådet.

 

 

Taggar:

energi