Kraftsamling för framtidens energi (SOU 2017:2)

Rubricerade ärende, ert diarienummer M2017/00026/Ee, har remitterats till Regelrådet.

Remissen innehåller inget förslag till författningstext. Remissen omfattas därmed inte av Regelrådets granskning och borde därför inte ha remitterats till Regelrådet.

 

 

Det bakomliggande förslaget

Förslag ()

Taggar:

energi