Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2006:3) om traditionella växtbaserade läkemedel och (LVFS 2006:11) om godkännande av läkemedel för försäljning m.m.

De föreslagna föreskrifterna medför såvitt kan bedömas begränsade ekonomiska effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att avge yttrande i detta ärende.