Landsbygdsdepartementets promemoria Införande av regressrätt för staten i samband med bekämpning av djursmittor

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.