Länsstyrelsen i Gotlands läns förslag till lokal föreskrift om hastighetsbegränsning sommartid för sträcka på väg 142 i Gotlands kommun

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.