Länsstyrelsen i Gotlands läns förslag till lokal trafikföreskrift om parkering vid rastplats utmed väg 142 vid Käldhagens rastplats, Burgsvik, Gotlands kommun

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.