Länsstyrelsen i Gotlands läns förslag till lokal trafikföreskrift om väjningsplikt på väg 629 före infart på väg 628, Follingbo, Gotlands kommun

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Taggar:

Väjningsplikt