Länsstyrelsen i Gotlands läns förslag till lokala föreskrifter om väjningsplikt på väg och enskild väg i Gotlands kommun

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Taggar:

Väjningsplikt