Länsstyrelsen i Gotlands läns remiss av förslag till lokal trafikföreskrift om stopplikt på enskild väg 19937 till Nystugu före infart på väg 568 i Sanda, Gotlands kommun

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.