Länsstyrelsen i Västernorrlands förslag till beslut och skötselplan för det planerade naturreservatet Norr om Stormyran, Sollefteå kommun

 Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Taggar:

naturreservat