Länsstyrelsens i Västernorrlands län förslag till beslut och skötselplan för det planerade naturreservatet Flakamon, Sundsvalls kommun

Remissen innehåller inget förslag till författningstext och omfattas därför inte av Regelrådets granskning. Regelrådet avger därför inte något yttrande i detta ärende.