Länsstyrelsens i Västernorrlands län förslag till beslut och skötselplan för naturreservatet Prästflon, Sollefteå kommun

Remissen innehåller inget förslag till författningstext och omfattas därför inte av Regelrådets granskning. Regelrådet avger därför inte något yttrande i detta ärende.