Livsmedelsverkets förslag till ändrade föreskrifter (LIVSFS 2012:4) om livsmedelsenzymer, rökaromer och livsmedelstillsatser

Livsmedelsverkets förslag till upphävande i remitterade föreskrifter är en direkt följd av upphävda EU-direktiv vilka ersatts av en EU-förordning som i sin tur är direkt tillämplig i Sverige. Det ligger därmed inte i Regelrådets uppdrag att yttra sig i ärendet.