Livsmedelsverkets förslag till ändring i föreskrifter (LIVSFS 2006:21) om avgifter för offentlig kontroll, prövning och registrering

Remissen innehåller förslag till avgifter för importkontroll. Enligt 7 § avgiftsförordningen (1992:191) ska myndigheter varje år samråda med Ekonomistyrningsverket om de avgifter
som myndigheten tar ut eller avser att ta ut. Enligt 2 § förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning ska förordningen inte tillämpas på föreskrifter om
sådana avgifter som omfattas av samrådsskyldigheten enligt 7 § avgiftsförordningen (1992:191). Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Taggar:

importkontroll