Livsmedelsverkets förslag till föreskrifter om utförsel och export av viss vildfångad fisk från Östersjöområdet

Livsmedelsverkets förslag till föreskrifter om utförsel och export av viss vildfångad fisk från Östersjöområdet Rubricerat ärende, ert diarienummer 4442/2011 Saknr 32, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.