Livsmedelsverkets rapport om lag- eller förordningsändringar till följd av EU:s anslutning till Genèveakten

Rubricerade ärende, ert diarienummer N2020/00310/JL, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Taggar:

Genéveakten