Miljö- och energidepartementets promemoria Genomförande av ILUC-direktivet

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Taggar:

ILUC-direktivet