Miljö- och energidepartementets promemoria om förbud mot och begränsningar för terrängkörning i en kommun

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.