Föreskrifter om förbud mot vissa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för att motverka spridningen av det virus som orsakar covid-19

Rubricerade ärende, ert diarienummer 213-43181-2020, har remitterats till Regelrådet.   Regelrådet har i uppgift att granska kvaliteten på konsekvensutredningar som ligger till grund för förslag till föreskrifter. Eftersom föreskrifterna i detta fall har beslutats innan konsekvensutredningen har remitterats omfattas inte konsekvensutredningen av Regelrådets granskning. Regelrådet avstår därför från att yttra sig över remissen.

Föreskrifter om förbud mot vissa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för att motverka spridningen av covid-19

Rubricerade ärende, ert diarienummer 213-40477-2020, har remitterats till Regelrådet. Regelrådet har i uppgift att granska kvaliteten på konsekvensutredningar som ligger till grund för förslag till föreskrifter. Eftersom föreskrifterna i detta fall har beslutats innan konsekvensutredningen har remitterats omfattas inte konsekvensutredningen av Regelrådets granskning. Regelrådet avstår därför från att yttra sig över remissen.

Förslag till Länsstyrelsens beslut och skötselplan för naturreservatet skånska Kattegatt i Höganäs och Båstad kommuner

Rubricerade ärende, diarienummer 511-5924-2017, har remitterats till Regelrådet. Remissen innehåller inget förslag till författningstext. Remissen omfattas därmed inte av Regelrådets granskning och borde därför inte ha remitterats till Regelrådet.

Alla nyheter