Förslag till föreskrifter om särskilda förkunskapskrav för specialiserande yrkeshögskoleutbildningar för undersköterskor

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet. Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Förslag till föreskrifter om ansökan om statsbidrag eller särskilda medel för kostnader för särskild pedagogiskt stöd för studerande med funktionsnedsättning inom yrkeshögskolan

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet. Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Förslag till föreskrifter om lämnande av uppgifter om studerande och studieresultat för examensbevis inom yrkeshögskolan samt om bilagan till examensbevis

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet. Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig

Förslag till föreskrifter om ansökan om statsbidrag för sammanhållen grundutbildning till kontakttolk och om nationella förkunskapskrav, kursmål, prov för kontakttolkutbildning, utbildningsbevis för den som genomgått kontakttolkutbildning och om redovisning

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet. Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Alla nyheter