Yttrande över förslag till föreskrifter om alkoholhaltiga preparat och om ändring i Statens folkhälsoinstituts föreskrifter (FHIFS 2011:1) om teknisk sprit

Remissen innehåller Statens folkhälsoinstituts förslag till nya föreskrifter om alkoholhaltiga preparat och om ändring i institutets föreskrifter (FHIFS 2011:1) om teknisk sprit. En ny alkohollag trädde i kraft den 1 januari 2011. Den innebar bl.a. att tillståndskravet för handel med teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat slopades. Dessförinnan gällde Läkemedelsverkets föreskrifter och interna instruktion på området vari det fanns detaljerade bestämmelser... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-forslag-till-foreskrifter-om-alkoholhaltiga-preparat-och-om-andring-i-statens-folkhalsoinstituts-foreskrifter-fhifs-20111-om-teknisk-sprit/

Statens folkhälsoinstituts förslag till föreskrifter om teknisk sprit

Regelrådet har tidigare tagit ställning till ett – med något undantag – identiskt förslag från Folkhälsoinstitutet till föreskrifter om teknisk sprit, se Regelrådets beslut den 12 december 2010, dnr N2008:05/2010/445. Vad Folkhälso­institutet nu föreslagit föranleder inte Regelrådet att avge något nytt yttrande.

Statens folkhälsoinstituts förslag till ändrade föreskrifter (FHIFS 2002:8) om statistiska uppgifter rörande tillverkning av sprit och alkoholdrycker samt partihandel med spritdrycker, vin och starköl

Statens folkhälsoinstituts förslag till ändrade föreskrifter (FHIFS 2002:8) om statistiska uppgifter rörande tillverkning av sprit och alkoholdrycker samt partihandel med spritdrycker, vin och starköl Rubricerat ärende, ert diarienummer VERK 2011/433, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Statens folkhälsoinstituts förslag till föreskrifter om anmälan av lokal för cateringverksamhet, kryddning av spritdryck för servering som snaps och provsmakning

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Alla nyheter