Yttrande över förslag till ändring av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter (TLVFS 2009:3) om handelsmarginal för läkemedel och andra varor som omfattas av läkemedelsförmånerna

Förslaget avser en ändring i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter (2009:3) om handelsmarginal för läkemedel och andra varor som ingår i läkemedels-förmånerna. Förslaget innebär att den ersättning som apoteken får för att expediera generiskt utbytbara läkemedel, det vill säga läkemedel som ingår i periodens vara-systemet, ska höjas med 1,25 kronor till 12,75 kronor per förpackning från den 1 februari 2022. Det... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-forslag-till-andring-av-tandvards-och-lakemedelsformansverkets-foreskrifter-tlvfs-20093-om-handelsmarginal-for-lakemedel-och-andra-varor-som-omfattas-av-lakemedelsformanerna/

Förslag till ändring i föreskrifter (TLVFS 2008:1) om statligt tandvårdsstöd

Rubricerade ärende, ert diarienummer 01830/2020, har remitterats till Regelrådet.   Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Yttrande över förslag till ändring i föreskrifter (TLVFS 2008:1) om statligt tandvårdsstöd

Remissen avser förslag till nya föreskrifter om ändring av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter (TLVFS 2008:1) om statligt tandvårdsstöd. Förslaget avser ändringar i tillstånd, åtgärder, regler samt språkliga ändringar. Tillstånd –          Tillstånd 3073 Protesskavsår: åtgärd 301 Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande tas bort, endast åtgärd 831 Justering av avtagbar protes ska vara ersättningsberättigande inom tillståndet. –          I tillstånd 3042, 3044, 3046,... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-forslag-till-andring-i-foreskrifter-tlvfs-20081-om-statligt-tandvardsstod/

Yttrande över förslag till ändrade föreskrifter om licensläkemedel m.m.

Remissen innehåller förslag till ändringar i Tandvårds- och läkemedelförmånsverkets (TLV) föreskrifter (HSLF-FS 2017:29) om licensläkemedel, extemporeläkemedel, lagerberedningar och tillfällig subvention. Förslaget anges innebära följande. En ny priskomponent, pris per order, införs, där ersättningen föreslås bli 630 kr för sterila beredningar och 380 kr för icke sterila beredningar. Det föreslås också att ett enhetligt pris för förpackning införs, oavsett antal tillverkade... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-forslag-till-andrade-foreskrifter-om-licenslakemedel-m-m/

Alla nyheter