Myndigheten för press, radio och tv förslag till föreskrifter vid ansökan om och överlåtelse av tillstånd att sända analog kommersiell radio

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.