Myndigheten för Yrkeshögskolans förslag till föreskrift om nationellt likvärdigt innehåll för utbildningar i steriltekniker

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Det bakomliggande förslaget

Det bakomliggande förslaget ()