Myndighetens för samhällsskydd och beredskaps förslag till föreskrifter om identifiering och spårning av explosiva varor för civilt bruk

Regelrådet avgav yttrande den 16 september 2009 över Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps förslag till föreskrift om identifiering och spårning av explosiva varor för civilt bruk (ert dnr 2009:1658). De nu föreslagna föreskrifterna ersätter tidigare föreskrifter och förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag jämfört med den tidigare regleringen. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.