Näringsdepartementets förslag till ändring i förordning (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m. och i förordning (1998:786) om internationella vägtransporter inom europeiska samarbetsområdet (EES)

Förslaget följer såvitt kan bedömas i princip direkt av EU-förordning. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.