Näringsdepartementets förslag till ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Taggar:

Trafikordningen