Näringsdepartementets promemoria byggnaders energiprestanda m.m.

Näringsdepartementets promemoria byggnaders energiprestanda m.m. Rubricerat ärende, ert diarienummer N2011/7477/E, har remitterats till Regelrådet. Remissen innehåller ingen svensk författningstext och omfattas därför inte av Regelrådets granskning. Regelrådet avger därför inte något yttrande i detta ärende.