Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Norrbottens län förslag till nya föreskrifter för nationalparkerna Sarek, Stora Sjöfallet/Stuor Muorkke, Padjelanta/Badjelandda och Muddus/Muttos samt naturreservaten Stubbá/Stubba och Sjávnja/Sjaunja inom världsarvet Laponia

Förslagen medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.