Naturvårdsverkets förslag om ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2012:9) om handel med utsläppsrätter

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.