Naturvårdsverkets förslag till ändring i föreskrifter (NFS 2006:9) om miljörapport

Rubricerade ärende, diarienummer NV-01427-16, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

 

Taggar:

miljörapport