,

Naturvårdsverkets förslag till förbud mot utvinning av uran (rapport)

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Det bakomliggande förslaget

Det bakomliggande förslaget ()