Naturvårdsverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om jakt efter älg och kronhjort

Naturvårdsverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om jakt efter älg och kronhjort Rubricerat ärende har remitterats till Regelrådet. Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför ifrån att yttra sig.